Cennik zimowy

CENNIK NISKI SEZON

DO 18.12.2020 ORAZ OD 08.03.2021

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

BILET/ KARNET NORMALNY ULGOWY* 1 + 1**
CZASOWE
2h 45 pln 35 pln 75 pln
4h 50 pln 40 pln 85 pln
7h 55 pln 45 pln 95 pln

PIĄTEK - NIEDZIELA

BILET/ KARNET NORMALNY ULGOWY* 1 + 1**
CZASOWE
2h 50 pln 40 pln 85 pln
4h 55 pln 45 pln 95 pln
7h 60 pln 50 pln 105 pln

CAŁY TYDZIEŃ

PUNKTOWE TURYSTYCZNE
1 wjazd (2 pkt.) 15 pln  BILET W DWIE STRONY 20 pln
4 wjazdy (8 pkt.) promocja 55 pln  BILET W GÓRĘ  15 pln
8 wjazdy (16 pkt.) promocja  90 pln

KAUCJA ZA KARNET - 10 PLN (PŁATNE GOTÓWKĄ)

OBJAŚNIENIA

* SKI-PASS ULGOWY przysługuje dzieciom od 6 do 12 lat (po okazaniu legitymacji), osobom niepełnosprawnym oraz seniorom (kobieta od 60 lat, mężczyzna od 65 lat) 
** RODZINA 1+1 obejmuje rodzica (opiekuna) i dziecko od 6 do 12 lat
| Dzieci do lat 5 - ciu uprawione są do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski)
| Zakup SKI-PASSA czasowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na stoku Winterpol Biały Jar
| Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT należy zgłosić ten fakt przed dokonaniem zakupu.
 Ze SKI-PASSu czasowego i wielodniowego może korzystać tylko JEDNA OSOBA!
Niewykorzystane punkty oraz czas nie podlegają zwrotowi.

 

CENNIK WYSOKI SEZON

19.12.2020 - 07.03.2021

PONIEDZIAŁEK - CZWARTEK

BILET/ KARNET NORMALNY ULGOWY* 1 + 1**
CZASOWE
2h 60 pln 50 pln 100 pln
4h 70 pln 60 pln 120 pln
7h 75 pln 65 pln 130 pln
18:00 -21:00 45 pln 40 pln -
1 DZIEŃ 09:00 - 21:00 90 pln 80 pln 160 pln

PIĄTEK - NIEDZIELA

BILET/ KARNET NORMALNY ULGOWY* 1 + 1**
CZASOWE
2h 70 pln 60 pln 120 pln
4h 80 pln 70 pln 140 pln
7h 85 pln 75 pln 150 pln
18:00 - 21:00 50 pln 45 pln -
1 DZIEŃ 09:00 - 21:00 100 pln 90 pln 180 pln

CAŁY TYDZIEŃ - WHOLE WEEK

BILET/ KARNET NORMALNY ULGOWY* 1 + 1**
DNIOWE
2 DNI *** 9:00-21:00 160 pln 145 pln -
3 DNI *** 9:00 - 21:00 210 pln 175 pln -
3 DNI z 6 DNI **** 9:00 - 21:00 230 pln 195 pln -
6 DNI ** 9:00 - 21:00 335 pln 280 pln -
PUNKTOWE TURYSTYCZNE 
1 wjazd (2 pkt.) 15 pln BILET W DWIE STRONY  20 pln
4 wjazdy (8 pkt.) promocja 55 pln  BILET W GÓRĘ  15 pln 
8 wjazdy (16 pkt.) promocja  90 pln

KAUCJA ZA KARNET - 10 PLN (PŁATNE GOTÓWKĄ)

OBJAŚNIENIA

* SKI-PASS ULGOWY przysługuje dzieciom od 6 do 12 lat (po okazaniu legitymacji), osobom niepełnosprawnym oraz seniorom (kobieta od 60 lat, mężczyzna od 65 lat) 
** RODZINA 1+1 obejmuje rodzica (opiekuna) i dziecko od 6 do 12 lat
*** SKI-PASS 2 DNIOWE, 3 DNIOWE i 6 DNIOWEważne są od pierwszego przejścia przez bramkę dzień po dniu.
**** SKI-PASS 3 DNI z 6 DNIdo wykorzystania są 3 dni w ciągu 6 dni od pierwszego przejścia przez bramkę
| Dzieci do lat 5 - ciu uprawione są do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski)
| Zakup SKI-PASSA czasowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących na stoku Winterpol Biały Jar
| Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT należy zgłosić ten fakt przed dokonaniem zakupu.
 Ze SKI-PASSu czasowego i wielodniowego może korzystać tylko JEDNA OSOBA!
Niewykorzystane punkty oraz czas nie podlegają zwrotowi.

OGÓLNE POSTANOWIENIA

1 SKI-PASS Zieleniec można nabyć w kasie Ośrodka Narciarskiego Winterpol Karpacz Biały Jar oraz przez platformę online. SKI-PASSy czasowe, dniowe i punktowe uprawniają do korzystania z kanapy 6 osobowej Winterpol Karpacz Biały Jar
2 SKI-PASSy działają w godzinach otwarcia kolei 6 osobowej Winterpol Karpacz Bialy Jar. Godziny otwarcia mogą się różnić lub ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.
3 Nocna jazda odbywa się tylko i wyłącznie na stokach oświetlonych. W dniu 31 grudnia 2020 r. (sylwester) wszystkie karnety z cennika ważne są do godziny 19:00. W przypadku korzystania z oferty "Sylwester na Stoku" należy kupić osobny, promocyjny karnet (19:00 - 01:00).
4 Zakup lub posiadanie SKI-PASSa czasowego lub punktowego nie upoważnia do prowadzenia zajęć dydaktycznych typu szkolenia na nartach lub snowboardzie w celach zarobkowych. Prowadzenie szkoleń narciarskich i snowboardowych jest możliwe tylko za zgodą właściciela stoku narciarskiego.
5 Prowadzenie przez podmioty lub osoby trzecie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i usługowej, zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie, w tym również w celach zarobkowych lub komercyjnych na terenie Ośrodka , w tym umieszczanie reklam i ulotek jest zabronione, chyba że podmiot ten uzyska uprzednio pisemną zgodę (pod rygorem nieważności) zarządzającego Ośrodkiem.
6 Zakup SKI-PASSA czasowego, dniowego lub punktowego jest równoznaczny z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu oraz innych regulaminów obowiązujących w Ośrodku Narciarskim Winterpol Karpacz Biały Jar.
7 Zarządca stoku narciarskiego nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez korzystającego ze SKI-PASS art. 28, 29, 30, 31 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 208, poz. 1241 z późn. zm.) , w szczególności za powstałe urazy związane z typowym ryzykiem sportowym, urazy spowodowane upadkiem, zderzenia pomiędzy uczestnikami oraz zderzenia z elementami zabezpieczającymi trasę przejazdu.
8 W celu realizacji obowiązku płynącego z treści art. 106b ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeżeli klient chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą nabycie karnetu, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu przed dokonaniem zakupu w kasie. Paragony dokumentujące sprzedaż, nie zawierające numeru NIP klienta, nie będą zamieniane na faktury VAT.

 

SKI-PASS CZASOWY I PUNKTOWY

1 Przy zakupie SKI-PASSa czasowego, dniowego lub punktowego zostanie pobrana kaucja zwrotna za kartę magnetyczną w wysokości 10,00 zł - płatne gotówką. W sytuacji dokonania zwrotu karty magnetycznej w formie listowej, pobrana wcześniej kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł w chwili dokonywania zwrotu w formie bezgotówkowej na numer konta bankowego wskazanego przez użytkownika SKI-PASS ulega pomniejszeniu o jednorazową opłatę manipulacyjną w wysokości 5,00 zł
2 SKI-PASS czasowy i dniowy upoważnia do korzystania przez okres ustalony przy jego zakupie.
3 Ze SKI-PASSu czasowego i dniowego może korzystać tylko jedna osoba (osoba, która jako pierwsza skorzysta z danego SKI-PASSu przy bramce, zostanie spersonalizowana).
4 Używanie SKI-PASSu jest jednoznaczne z akceptacją zapisu i wykorzystywania wizerunku użytkownika karty w celach kontrolnych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016). Przy każdym przejściu przez bramkę - na okres ważności uprawnień znajdujących się na karcie - system wykonuje zdjęcia korzystającego z karty, porównując je z zapisem wizerunku użytkownika, który przy pierwszym przejściu przez bramkę aktywował dany SKI-PASS.
5 Jeżeli SKI-PASS zostanie przedstawiony przez osobę, która nie zakupiła SKI-PASSa i nie została spersonalizowana, przedstawiony SKI-PASS podlega zablokowaniu poprzez czasowe zawieszenie możliwości korzystania ze świadczonej usługi na jego podstawie. Odblokowanie zawieszenia blokady SKI-PASSA podlega opłacie w wysokości 50,00 zł płatnej w kasie ośrodka.
6 SKI-PASS punktowy jest ważny do końca sezonu zimowego. Ilość odejmowanych punktów za przejazd koleją lub wyciągiem wynika z cennika lub informacji wyświetlanych na bramce. Niewykorzystane punkty nie podlegają zwrotowi.

 

ULGI, RABATY

1 Ceny ulgowe lub rabaty grupowe są możliwe wyłącznie przy zakupie SKI-PASSÓW czasowych i dniowych.
2 *SKI-PASSY ulgowe przysługują dzieciom do lat 12 oraz seniorom w wieku powyżej 60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni.
3 Dzieci do lat 5-ciu są uprawnione do bezpłatnego przejazdu wyłącznie z opiekunem posiadającym SKI-PASS (normalny lub ulgowy seniorski). Oferta dotyczy wyłącznie kolei krzesełkowej - taśma narciarska jest z niej wyłączona. Oferta nie dotyczy zajęć z instruktorem narciarstwa bądź snowboardu.
4 Grupom zorganizowanym (min. 20 osób) w wysokim sezonie na SKI-PASSY czasowe oraz dniowe (2h, 4h, 7h, 18:00-21:00, 1 dzień 12h, 2 dni 12h, 3 dni 12h, 6 dni 12h oraz 3 dni 12h z 6) oferujemy rabaty po wcześniejszym kontakcie mailowym na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Grupy 20-35 osób – rabat 10% + 2 SKI-PASSy dla opiekunów w cenie 10 PLN za każdy dzień ważności
  • Grupy 36-60 osób – rabat 15% + 1 SKI-PASS na 10 osób dla opiekunów w cenie 10 PLN za każdy dzień ważności
  • Grupy powyżej 61 osób – rabat 20% + 1 SKI-PASS na 10 osób dla opiekunów w cenie 10 PLN za każdy dzień ważności
5 Grupom zorganizowanym (min. 20 osób) w niskim sezonie na SKI-PASSy czasowe oraz dniowe (2h, 4h, 7h, 19:00-21:00, 1 dzień 12h, 2 dni 12h, 3 dni 12h, 6 dni 12h oraz 3 dni 12h z 6) oferujemy 5% rabatu po wcześniejszym kontakcie mailowym na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Ponadto:
  • Grupy od 20 do 35 osób otrzymują dwa SKI-PASSy w cenie 10,00 zł za każdy dzień ważności SKI-PASSa
  • Grupy od 36 osób - jedna na 10 osób otrzymuje SKI-PASSA w cenie 10,00 zł za każdy dzień ważności.
6 W przypadku uzyskania zniżki, np. w autoryzowanych hotelach nie będzie ona łączona z innymi rabatami.
7 Niski sezon obowiązuje od początku sezonu do 18.12.2020 oraz od 08.03.2021 do końca sezonu.

 

SANKCJE, ZWROTY I REKLAMACJE

1 Wymuszanie przejścia na SKI-PASSie bez przysługującego do tego prawa skutkuje utratą możliwości dalszego korzystania z kolei i wyciągów oraz taśm narciarskich.
2 Po wydaniu SKI-PASSa nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu jego ważności.
3 Kaucję za kartę magnetyczną można odzyskać w kasie i u obsługi wyciągu na górnej stacji.
4 W przypadku utraty lub widocznego mechanicznego uszkodzenia karty magnetycznej kaucja nie podlega zwrotowi.
5 Złe warunki atmosferyczne i narciarskie, frekwencja na stokach, kolei nie stanowią podstawy do zwrotu należności ze SKI-PASSu czasowego, dniowego lub punktowego.
6

Zwrot za niewykorzystany czas danego SKI-PASSU jest udzielany w sposób wprost proporcjonalny do wykorzystanego czasu na podstawie paragonu fiskalnego i karnetu w kasie, w której SKI-PASS został zakupiony. Zwrot można realizować do końca danego sezonu narciarskiego i możliwy jest w następujących przypadkach:

  • przestoju kolei trwające ponad 1 godzinę,
  • wypadku uniemożliwiającego dalsze korzystanie z kolei na podstawie protokołu wypadkowego ratownika medycznego.
7 Cofnięcie zgody na administrowanie niezbędnymi danymi osobowymi przez użytkownika w taki sposób, że uniemożliwi to realizację usług przez Ośrodek Narciarski Winterpol Karpacz Biały Jar w standardowo przyjęty sposób jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy z wyłącznej winy użytkownika.

KLAUZULA INFORMACYJNA

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Winterpol Sp. z o.o.
2 Kupujący karnet SKI-PASS wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) i aktami wykonawczymi w celu i w związku z realizacją karnetu SKI-PASS, przez okres jego obowiązywania, również w wypadkach i przez okres uniemożliwiający dalsze korzystanie z karnetu SKI-PASS.
3 Wizerunek użytkownika karty jest stosowany w celach kontrolnych oraz w celu personalizacji karnetu.
4 Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)
5 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą Podmioty uczestniczące w realizacji świadczenia usługi SKI-PASS
6 Wizerunek z karty jest przechowywany na okres ważności karnetu.
7 Osoba zarejestrowana przez system personalizacji ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
8 Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, usunięcia ich z naszej bazy, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Administrator jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
9 Zakres danych przetwarzanych w zbiorze danych osobowych: wizerunek.
Klauzula informacyjna | Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.